fbpx
skip to Main Content

Screening for brystkræft – Er det virkelig skadeligt?

Screening for brystkræft, det er vel en god ting, er det ikke?

Så enkelt er det desværre ikke, for eksperterne er meget uenige om virkningen.

Det er jo fantastisk, at få tilbudt at blive tjekket for brystkræft, sådan at det forhåbentligt kan behandles i tide. Jo før det opdages, des bedre er chancerne for at blive helbredt.

Men samtidig mener nogle eksperter, at de skadelige virkninger ved screening for brystkræft er større end de gavnlige virkninger.

Læs med herunder, og træf dit valg udfra, hvad der er vigtigst for dig.

Læs mere: Indkaldelse til mammografi – What me?!??!

Eksperterne er uenige

Eksperterne er langtfra enige. Nogle vægter de gavnlige virkninger højt. De fremhæver at flere kvinders liv bliver reddet samtidig med at behandlingen er mere skånsom, når kræftsygdommen opdages tidligt. Færre får fjernet hele deres bryst og efterbehandlingen kan være mere skånsom, når kræften behandles i et tidligt stadium.

Andre mener i stedet, at screeningen skader langt mere end den gavner. Langt flere kvinder får en brystkræftdiagnose end før screeningen blev indført. Også kvinder, der har  kræftceller og -knuder, som aldrig vil udvikle sig til en kræftsygdom. Det betyder, at mange kvinder bliver behandlet for kræft uden overhovedet at have en kræftsygdom. Raske kvinder får fjernet deres bryst og får måske også efterbehandling med kemoterapi eller stråler. En behandling som på sigt er skadeligt for helbredet og kan medvirke til alvorlige sygdomme.

Læs mere: De 13 mest kendte årsager til brystkræft

Sundhedsstyrelsen: Screening for brystkræft redder liv

Sundhedsstyrelsen informerer i deres pjece Mammografi – Screening for brystkræft om fordele og ulemper ved screeningen.

Fordele

Det der taler for en mammografiundersøgelse er, at den redder liv, da kræftcellerne kan opdages før, de har spredt sig i kroppen. Chancerne for at overleve er defor bedre. Sundhedsstyrelsen skriver, at undersøgelser tyder på, at ca. 6 ud af 1.000 kvinder kan reddes. Samtidig giver det bedre behandlingsmuligheder, når brystkræften blive opdaget i et tidligt stadium.  Det vil ofte være nok med en brystbevarende operation samt en mindre belastende medicinsk behandling.

Ulemper

Ulemperne ved en mammografiundersøgelse er derimod at der er risiko for overdiagnostik. Det betyder, at man finder kræftceller, som slet ikke vil udvikle sig til en kræftsygdom. Ca. 13 ud 1.000 kvinder bliver overdiagnosticeret og dermed også overbehandlet. Det kan være at kvinderne enten får fjernet knuden eller helt får bortopereret brystet og får behandlinger bagefter. Det er ikke desværre ikke muligt at se, om en kræftcelle vil medføre en sygdom eller ej.

Falsk alarm er en anden af ulemperne. Hvis en mammografi viser forandringer, bliver kvinden indkaldt til ekstra undersøgelser. Selvom det oftest viser sig at være godartede knuder, så har kvinden været særligt bange for at have brystkræft. Ved en mammografiundersøgelse er det ikke alle kræftknuder, der bliver opdaget, og det kan give en falsk tryghed. Der kan godt være en knude, selvom den ikke kan ses på mammografien.

Sundhedsstyrelsen konkluderer, at de:

“har lavet en samlet afvejening af fordele og ulemper, og anbefaler på den baggrund, at alle kvinder i alderen 50-69 år tilbydes mammografiundersøgelse for at opspore brystkræft tidligt. Tilbuddet bliver givet på baggrund af videnskabelige undersøgelser, der viser, at der kan reddes liv ved undersøgelsen.”

Cochrane Centret: Screening for brystkræft skader mere end det gavner

Det Nordiske Cochrane Center mener i stedet, at de skadelige virkninger ved mammografiscreening er langt større og mere skadelige end de gavnlige virkninger.

De har derfor i 2012 lavet deres egen folder Screening for brystkræft med mammografi. I folderen er konklusionen:

“Nyere studier tyder på, at mammografiscreening ikke længere har nogen effekt på dødeligheden af brystkræft.

Screening betyder, at nogle raske kvinder, som aldrig ville have udviklet symptomer på brystkræft, bliver patienter med brystkræft. Behandlingen af disse raske kvinder øger deres risiko for at dø, for eksempel af hjertesygdom eller af kræft.

Det ser derfor ikke længere fornuftigt ud at gå til screening for brystkræft. Faktisk er det sådan, at hvis man ikke går til screening, mindsker man risikoen for at få en brystkræftdiagnose.”

Gavnlige virkninger

Cochrane Centret skriver i deres folder, at screening ikke forebygger brystkræft men at den måske kan nedsætte risikoen for at dø af brystkræft.

“Hvis man screener 2000 kvinder regelmæssigt gennem 10 år, vil én af dem have gavn af screeningen, idet én af kvinderne vil undgå at dø af brystkræft, fordi screeningen har opdaget kræften tidligere.”

Tallene ovenover kommer fra en samlet oversigt over forsøg med screening. Siden forsøgene blev lavet, er behandling af brystkræft blevet bedre. Diagnosticeringen og behandlingen er nu centraliseret og bliver udført af eksperter i brystkræft. Samtidig går kvinder nu også hurtigere til lægen end tidligere, hvis de bemærker noget unormalt i brysterne. Nyere studier tyder på, at mammografiscreening ikke længere har har den store effekt.

Skadelige virkninger

De skadelige virkninger er blandt andet overdiagnostik og overbehandling. Ved en screening kan man finde både kræftknuder og forstadier til kræft. Det er ikke muligt at se, om det er en uskadelige eller skadelige kræftceller, der bliver fundet. Nogle af kræftcellerne og knuderne vokser så langsomt, at de slet ikke vil udvikle sig til en kræftsygdom. Og andre vil endda forsvinde helt af sig selv uden behandling.

“Hvis man screener 2000 kvinder regelmæssigt gennem 10 år, vil 10 raske kvinder som følge af screeningen unødvendigt blive betragtet og behandlet som kræftpatienter.”

Screening fører derfor til, at mange kvinder til blive behandlet for en kræftsygdom, som de faktisk ikke har. Kvinderne får unødvendigt fjernet enten en del af brystet eller helt brystet, og kommer derefter ofte i behandling med kemoterapi eller strålebehandling. Det betyder, at der samlet set er flere kvinder, der mister et bryst på grund af screening, end der er kvinder, hvis bryst reddes, fordi kræftknuden opdages tidligt.

“Behandling af disse raske kvinder øger deres risiko for at dø, for eksempel af hjertesygdom eller af kræft.”

Af yderligere negative virkninger ved screeningen nævner Cochrane Centret, som Sundhedsstyrelsen, falsk alarm og falsk tryghed. Ved en falsk alarm skal kvinden til ekstra undersøgelser for at afgøre, om hun har kræft. Det kan vare flere måneder, og kan være en periode med stor følelsesmæssig belastning for kvinden. Screeningen finder ikke alle kræfttilfælde, og der kan opstå en falsk tryghed efter en mammografi. Gå derfor altid til læge, hvis der er noget unormalt i brystet – også selvom screeningen ikke viste noget.

Til sidst nævner Cochrane Centret at der kan være smerte forbundet med at få taget røntgenbilledet. For ca. halvdelen af alle kvinder er det smertefuldt at få klemt sit bryst fladt.

Hvor stort er omfanget af overdiagnostik?

To amerikanske læger A. Bleyer og H. Gilbert Welch har lavet en undersøgelse af screening for brystkræft i USA. Den viser, at tallene for overdiagnostik og overbehandling er relativt høje. I 2012 offentliggjorde de deres resultater i en artikel i New England Journal of Medicine. Bleyer og Welch skriver, at de anslår at 1.3 millioner amerikanske kvinder er blevet overdiagnosticeret i de sidste 30 år. Samtidig anslår de, at der alene i 2008 var 70.000 amerikanske kvinder, der blev overdiagnosticeret. Det var 31% af det alle brystkræfttilfælde. Det betyder altså, at en tredjedel af alle kvinder med brystkræft, blev overdiagnosticeret. Samtidig konkluderer de i deres undersøgelse, at screening – i bedste tilfælde – kun har en lille effekt på antallet af dødsfald som følge af brystkræft.

Christiane Northrup refererer i et opslag på Facebook til artiklen i New England Journal of Medicine. Nedenunder opslaget er der en del kommentarer fra kvinder med mange forskellige holdninger  – men også mange personlige oplevelser med screening samt behandling af brystkræft. Det er interessant læsning, at få kvindernes egne oplevelser og ord, og ikke blot læse fakta og statistik.

This Post Has 0 Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top